Doel van de Stichting:

  • het realiseren en in stand houden van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, die in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen
  • het verlenen van de benodigde zorg aan de bewoners
  • het bevorderen van het welzijn van de bewoners en het bevorderen van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke integratie, waarmee bedoeld wordt dat de bewoners zoveel als mogelijk gebruik maken van de reguliere voorzieningen in de samenleving.