Om in aanmerking te komen als toekomstig bewoner van ‘t Clockhuys geldt dat de kandidaat:

 • ouder is dan 18
 • een lichte verstandelijke beperking  heeft
 • positief staat ten opzichte van het feit dat men gezamenlijk woont met andere mensen met een beperking
 • een vorm van externe dagbesteding heeft voor 4 dagen in de week
 • beschikt over voldoende sociale vaardigheden om in een groep te kunnen functioneren
 • geen duidelijke, voor de omgeving storende, gedragsproblematiek heeft (denk aan agressie, seksueel ontremd gedrag, intimiderend gedrag of een (ernstige) verslaving)
 • met begeleiding zo zelfstandig mogelijk wil en kan wonen (in een appartement). Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij in staat is onder begeleiding
  • de eigen privacy te bewaken,
  • verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid
  • in staat is de persoonlijke verzorging in principe zelf uit te voeren en
  • eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelf te verrichten
 • een passend PGB heeft; een WLZ indicatie, minimaal VG03 of vergelijkbaar
 • beschikt over voldoende eigen inkomen zodat hij/zij in staat is om in eigen levensonderhoud te voorzien
 • hij/zij en zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de visie op zorg van Wooninitiatief onderschrijven
 • zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de bereidheid hebben om actief deel te nemen aan de Stichting en mede de gewenste woonvorm in stand houden