Onze bewoners zijn op de eerste plaats burgers van deze samenleving met dezelfde talenten, behoeften en rechten als ieder ander. We willen hen dan ook de mogelijkheid bieden om met extra ondersteuning als ieder ander een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden waarbij we gebruik maken van hun talenten, daarbij rekening houdend met hun beperkingen. Zij vragen bijzondere aandacht en zorg en een grotere investering van de omgeving om met hun mogelijkheden én onmogelijkheden om te gaan. Samen wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig enerzijds, en het bewandelen van hun eigen weg anderzijds. Mensen met een verstandelijke beperking vragen net als ieder ander om een open en eerlijke benadering en niet om een betuttelende aanpak. Tegelijkertijd moeten wij erover waken dat hun mogelijkheden niet overschat of onderschat worden. Daarom willen we hen flexibele en professionele ondersteuning aanbieden in het dagelijks functioneren, afgestemd op de individuele vraag zodat ze de ruimte krijgen om hun eigen leven te leiden, binnen eigen mogelijkheden en tempo.