Dagbesteding

Het leven bestaat naast wonen en recreëren ook uit werken. De dagbesteding betekent voor onze bewoners dat ze erbij horen, met andere kunnen werken en geeft meer zin aan het leven. Ook biedt het de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen of deze te onderhouden. Kortom, er wordt van alle bewoners verwacht dat elk van hen een bepaalde vorm van dagbesteding buitenshuis heeft voor 4 dagen in de week.