PLAATSINGSPROCEDURE in ’t Clockhuys

Om in aanmerking te komen als toekomstig bewoner van ‘t Clockhuys geldt dat de kandidaat moet voldoen aan het opgestelde bewonersprofiel.

Procedure:  

1 Aanmelding: Op basis van een ingevuld aanmeldformulier maakt de commissie aanname een inschatting van de geschiktheid van de kandidaat om mee te doen aan het woonproject ’t Clockhuys.

2 Oriënterend gesprek: Zodra een volledig ingevuld aanmeldformulier is ontvangen wordt contact opgenomen voor een oriënterend gesprek.

3 Vervolggesprek of afwijzing:

Als op basis van de ingevulde gegevens en het gesprek een positieve inschatting is van beide partijen, zal er een intakegesprek worden gepland met enkele vertegenwoordigers van de commissie aanname en de kandidaat-bewoner met de ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) in de thuissituatie.

Als de inschatting negatief is zal de kandidaat worden geadviseerd van deelname af te zien.

4 Beslissing: de bevindingen uit het vervolggesprek worden met de gehele commissie aanname besproken. Hierna volgt een principebesluit dat aan het bestuur wordt voorgelegd. Deze neemt de uiteindelijke beslissing over de toelating van de kandidaat-bewoner.

 

 

Aanmeldformulier-tClockhuys