Stichting ’t Clockhuys Asten is een feit

Op zaterdag 21 oktober 2017,  is de definitieve acte van oprichting van de Stichting ’t Clockhuys Asten door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester ondertekend. Hiermee werd de Stichting ’t Clockhuys Asten een feit.

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit drie personen; de voorzitter, penningmeester en secretaris.

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat momenteel uit de volgende vijf personen, die allen hebben verklaard deze benoeming te aanvaarden:

   

Mevr. Conny van Deursen, voorzitter

Dhr. Rob van Brussel, bestuurslid

Mevr. Helmi Vlemmix, secretaris

Dhr. Jan van den Bogaart, bestuurslid

Dhr. Frank van Asten, penningmeester