Bestuur Stichting

Stichting ’t Clockhuys Asten is een feit

 Op zaterdag 21 oktober 2017,  is de definitieve acte van oprichting van de Stichting ’t Clockhuys Asten door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester ondertekend. Hiermee is de Stichting ’t Clockhuys Asten een feit.

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit drie personen; de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het algemeen bestuur van de stichting omvat de volgende vijf personen, die allen hebben verklaard deze benoeming te aanvaarden:

 

 

Mevr. Conny van Deursen, voorzitter

Dhr. Frank van Asten, penningmeester

Mevr. Helmi Vlemmix, secretaris

Dhr. Jan van den Bogaart, bestuurslid

Dhr. Rob van Brussel, bestuurslid